Serverių (Papildomų mazgų Perkančiojo subjekto eksploatuojamai duomenų saugyklai Dell EMC VxRAIL E560F) pirkimas

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Vilniaus šilumos tinklai
124135580
Spaudos g. 6-1
Vilnius
05132
LT
Asmuo ryšiams: Agnė Daunoravičienė
Telefonas: +370 68783772
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://chc.lt/lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=550901
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Serverių (Papildomų mazgų Perkančiojo subjekto eksploatuojamai duomenų saugyklai Dell EMC VxRAIL E560F) pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48820000  -  Serveriai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Serverių (Papildomų mazgų Perkančiojo subjekto eksploatuojamai duomenų saugyklai Dell EMC VxRAIL E560F) pirkimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48820000  -  Serveriai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Serverių (Papildomų mazgų Perkančiojo subjekto eksploatuojamai duomenų saugyklai Dell EMC VxRAIL E560F) pirkimas - 1 komplektas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Pašalinimo pagrindus pagrindžiančius dokumentus pateikti, bus prašomas tik galimas pirkimo laimėtojas.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajam subjektui pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas). Užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 1.500,00 (vienas tūkstantis penki šimtai) eurų be PVM. Užtikrinimas skiriamas Pirminio, Pakeisto (jei tokio reikalaujama) ir Galutinio pasiūlymo užtikrinimui.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai ir kokybiškai pristatytas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti ir naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ Pirkėjui pateikti dokumento, atitinkančio PVM sąskaitos faktūros turinį ir tikslą, gavimo dienos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis turi būti užtikrinama pateikiant Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje registruoto banko ar draudimo kompanijos išduotą pirmo pareikalavimo neatšaukiamą Sutarties įvykdymo banko garantiją arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) ir sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo raštą mokestinio dokumento patvirtinta kopija). Išduota besąlyginės neatšaukiamos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto vertė – 3 proc. Sutarties vertės be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-12-07
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII
skyriaus nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-23
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.