Ketvirtadienis, gegužės 13 d.

Siuvimo įranga

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

KAUNO BUITINIŲ PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA
111964378
V.Krėvės pr. 84
Kaunas
LT-50385
LT
Asmuo ryšiams: Aurelijus Stunžėnas
Telefonas: +370 69914936
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.verslas.kaunas.lm.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=540455
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Siuvimo įranga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42700000  -  Tekstilės, aprangos ir odos gamybos mašinos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Siuvimo įranga. Pirkimas skaidomas į 3 dalis: I.Siuvimo mašinos ir priemonės – 1 kompl. II.Siuvimo stalai ir konstrukcijos – 1 kompl. III.Mokomasis siuvimo robotas – 1 kompl.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Siuvimo mašinos ir priemonės
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42700000  -  Tekstilės, aprangos ir odos gamybos mašinos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
V.Krėvės pr. 84,Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

I pirkimo dalis: Siuvimo mašinos ir priemonės – 1 kompl. (detalizuotą techninę specifikaciją žiūrėti pirkimo dokumentų 1 priedo 1. dalis)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui, esant sąlygoms, nurodytoms sutartyje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 09.1.2.-CPVA-K-722-01-004
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Siuvimo stalai ir konstrukcijos – 1 kompl.
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39150000  -  Įvairūs baldai bei įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
V.Krėvės pr. 84,Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

II pirkimo dalis: Siuvimo stalai ir konstrukcijos – 1 kompl. (detalizuotą techninę specifikaciją žiūrėti pirkimo dokumentų 1 priedo 2. dalis)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui, esant sąlygoms, nurodytoms sutartyje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 09.1.2.-CPVA-K-722-01-004
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Mokomasis siuvimo robotas – 1 kompl.
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42997300  -  Pramoniniai robotai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
V.Krėvės pr. 84,Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

III pirkimo dalis: Mokomasis siuvimo robotas – 1 kompl. (detalizuotą techninę specifikaciją žiūrėti pirkimo dokumentų 1 priedo 3. dalis)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui, esant sąlygoms, nurodytoms sutartyje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 09.1.2.-CPVA-K-722-01-004

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, neturi turėti viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų pašalinimo pagrindų ir privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 5 proc. bauda nuo Sutartyje
numatytos bendros Sutarties kainos arba nuo Sutarties dalyko sudėtinės dalies bendros
kainos.
Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą – iki 30 proc. nuo Sutarties kainos per 30 darbo dienų nuo
avansinės sąskaitos faktūros ir tinkamos avanso grąžinimo garantijos visam avanso dydžiui
gavimo.
Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjo pareikalavimu
Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo
laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
Jei Tiekėjas ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus Sutartyje ir jos
prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo pradeda skaičiuoti 0,02 proc.
dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino
praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. Sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-12
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-01-10
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-12
Vietos laikas:  12:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas LT
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.