Sporto paskirties ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Vytauto g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., kapitalinio remonto ir statybos darbai, įskaitant įrangą

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Alytaus rajono savivaldybės administracija
188718528
Pulko g. 21,
Alytus
62135
LT
Asmuo ryšiams: Edita Zagurskienė
Telefonas: +370 31575345
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.arsa.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=534925
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sporto paskirties ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Vytauto g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., kapitalinio remonto ir statybos darbai, įskaitant įrangą
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45212221  -  Su sporto aikštelių statiniais susiję statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Sporto paskirties ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Vytauto g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., kapitalinio remonto ir statybos darbai, įskaitant įrangą, pagal pridedamą techninį projektą ir techninę specifikaciją su papildomu preliminariu darbų kiekių žiniaraščiu. Taip pat turės būti parengtas darbo projektas ir išpildomoji dokumentacija (statinių kadastro bylos). Pirkimas neskaidomas, atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sutarties vykdymas perkančiajai organizacijai taptų per brangus ir sudėtingas techniniu požiūriu, atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus, padidėtų administravimo kaštai ir pailgėtų atskirų dalių atlikimo terminai, kiltų neapibrėžtumas ir pagrįstos abejonės bei rizika dėl planuojamo rezultato ir kokybės, nebūtų aišku, kas turi prisiimti riziką, ar įrangos tiekėjas (dažniausia garantija be montavimo nesuteikiama), ar rangovas atlikęs visus Rangos darbus, tame tarpe ir įrangos montavimą. Darbai turi būti atlikti iki 2020 m. gruodžio 3 d.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Sporto paskirties ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Vytauto g. 83, Simnas, Alytaus r. sav., kapitalinio remonto ir statybos darbai, įskaitant įrangą, pagal pridedamą techninį projektą ir techninę specifikaciją su papildomu preliminariu darbų kiekių žiniaraščiu. Taip pat turės būti parengtas darbo projektas ir išpildomoji dokumentacija (statinių kadastro bylos). Pirkimas neskaidomas, atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sutarties vykdymas perkančiajai organizacijai taptų per brangus ir sudėtingas techniniu požiūriu, atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus, padidėtų administravimo kaštai ir pailgėtų atskirų dalių atlikimo terminai, kiltų neapibrėžtumas ir pagrįstos abejonės bei rizika dėl planuojamo rezultato ir kokybės, nebūtų aišku, kas turi prisiimti riziką, ar įrangos tiekėjas (dažniausia garantija be montavimo nesuteikiama), ar rangovas atlikęs visus Rangos darbus, tame tarpe ir įrangos montavimą. Pasiūlymai turi būti teikiami visai pirkimo dokumentuose nurodytai apimčiai. Darbai turi būti atlikti iki 2020 m. gruodžio 3 d.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-12-03
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Iš dalies finansuojama LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą ir pasirašytą EBVPD dokumentą, pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų nustatytų VPĮ 46 str. nuostatose. Pašalinimo pagrindai taikomi pilna apimtimi tiek tiekėjui, tiek jo pasitelktiems subrangovams.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Rangovo vidutinė metinė svarbiausių statinių grupės / nesudėtingo / neypatingo statinio statybos ir / ar remonto ir / ar rekonstrukcijos remonto darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 227272 eurų be PVM.
Rangovas pirkimo sutarties vykdymui turi turėti bent vieną kvalifikuotą neypatingo statinio statybos darbų vadovą. Statinių grupė – inžineriniai statiniai (kiti inžineriniai statiniai).
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Išrinkus galimą laimėtoją, yra prašomi tik laimėtojo dokumentai, patvirtinantys kvalifikaciją:
– Rangovas pateikia per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų svarbiausių nesudėtingo / neypatingo statinio statybos ir / ar remonto ir / ar rekonstrukcijos darbų sąrašą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens parašu. Sąraše turi būti nurodytas objekto pavadinimas ir jo trumpas aprašymas, darbų pradžios ir pabaigos datos, užsakovas, jo kontaktiniai duomenys, darbų atlikimo vieta, ar dalyvis darbų vykdymo metu buvo tiekėjas jungtinės veiklos partneris ar subrangovas ir per nurodytą laikotarpį atliktų statinių grupės nesudėtingo / neypatingo statinio statybos ir / ar remonto ir / ar rekonstrukcijos darbų vertė.
Prie sąrašo pridedamos pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijos (atliktų darbų aktai) ar pažymos
– Rangovas pateikia už sutarties vykdymą atsakingo specialisto (-ų) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Fiksuota kaina. Atsiskaitymas pavedimu per 30 dienų nuo darbų priėmimo. Rangovas, iki nurodyto termino neatlikęs darbų, moka 5 procentų baudą nuo neatliktų darbų sumos su PVM. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Perkančioji organizacija esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95. Numatyta Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-21
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-21
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pulko g. 21, Alytus

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 17
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-07
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.