Sveikatos draudimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje
8046
Rue Belliard 41-43, 1040 Briuselis
Briuselis
1040
BE
Asmuo ryšiams: Gabrielė Rosinienė
Telefonas: +32 24019816
NUTS kodas:  BE -  BELGIQUE-BELGIË
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.eu.mfa.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sveikatos draudimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66512200  -  Sveikatos draudimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje perka Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, Lietuvos Respublikos ambasadoje Belgijos Karalystėje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos dirbančių diplomatų, kitų valstybės tarnautojų, specialiųjų atašė, jų pavaduotojų ir jų šeimos narių, nurodytų Diplomatinės tarnybos įstatymo 18 straipsnyje, bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis , sveikatos draudimo paslaugas, įskaitant draudžiamųjų įvykių ir žalų (nuostolių) administravimą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  623484.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66512000  -  Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugos
66512100  -  Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  BE -  BELGIQUE-BELGIË
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Belgijos Karalystė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje perka Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, Lietuvos Respublikos ambasadoje Belgijos Karalystėje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos dirbančių diplomatų, kitų valstybės tarnautojų, specialiųjų atašė, jų pavaduotojų ir jų šeimos narių, nurodytų Diplomatinės tarnybos įstatymo 18 straipsnyje, bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sveikatos draudimo paslaugas, įskaitant draudžiamųjų įvykių ir žalų (nuostolių) administravimą.
Draudimo apsauga teikiama neatsižvelgiant į apdraustojo ligos istoriją ir netaikant jokių pereinamųjų (laukimo) laikotarpių.
Pirkimo sutartyje nustatytas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio su peržiūra.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kokybė  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  90
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 043-107698
2021-604924

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: DP76-7

Pavadinimas: Sveikatos draudimo paslaugų pirkimas (Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-04-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Carps International
848141743
168 rue de Grenelle
Paryžius
75007
FR
NUTS kodas:  FR -  FRANCE

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  496968.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: DRP32-1

Pavadinimas: Sveikatos draudimo paslaugų pirkimas (LR ambasada Belgijos Karalystėje)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-04-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Carps International
848141743
168 rue de Grenelle
Paryžius
75007
FR
NUTS kodas:  FR -  FRANCE

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  24108.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: (81.6.6)SR81-4

Pavadinimas: Sveikatos draudimo paslaugų pirkimas (LR nuolatinė atstovybė prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-04-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Carps International
848141743
168 rue de Grenelle
Paryžius
75007
FR
NUTS kodas:  FR -  FRANCE

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  102408.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje pagal suteiktus įgaliojimus atliko Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, Lietuvos Respublikos ambasadoje Belgijos Karalystėje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos dirbančių diplomatų, kitų valstybės tarnautojų, specialiųjų atašė, jų pavaduotojų ir jų šeimos narių, nurodytų Diplomatinės tarnybos įstatymo 18 straipsnyje, bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sveikatos draudimo paslaugų pirkimą.
Buvo sudarytos trys paslaugų sutartys.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vinius
01501
LT
Telefonas: +370 70668368
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-04
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.