Tarpstočio Plungė - Šateikiai I kelias paprastojo remonto darbai Nr. 23516

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Pelesos 10
Vilnius
02100
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Čekanauskienė
Telefonas: +370 65328408
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=691092
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Tarpstočio Plungė - Šateikiai I kelias paprastojo remonto darbai Nr. 23516
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45234100  -  Geležinkelių tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tarpstočio Plungė - Šateikiai I kelias paprastojo remonto darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45234100  -  Geležinkelių tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tarpstočio Plungė - Šateikiai I kelias paprastojo remonto darbai.
Išsamus Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas techninėje specifikacijoje SD priede Nr. 2
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimą vykdo AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) pagal AB „LTG Infra“ (toliau – Įgaliotojas) suteiktą LTG įgaliojimą pirkimams organizuoti, pirkimo procedūroms atlikti taip, kaip nustatyta pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau –EBVPD). Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - ne mažesnė nei 3 (trys) proc. nuo Sutarties kainos be PVM.
Sutarties vykdymas užtikrinamas banko garantija.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas nurodytas Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 p.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-03-10
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-03-10
Vietos laikas:  14:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimui taikoma pagreitinta procedūra.
Vykdant pirkimą Nr. 23516 Tarpstočio Plungė - Šateikiai I kelias paprastojo remonto darbai (toliau – Pirkimas) padaryta techninė klaida, Pirkimo skelbimas užpildytas naudojant klasikinio sektoriaus supaprastinto pirkimo skelbimo formą „Direktyva 2014/24/ES“, o ne komunalinio sektoriaus supaprastinto skelbimo formą „Direktyva 2014/25/ES” ir šios techninės klaidos neįmanoma ištaisyti dėl CVP IS funkcionalumų trūkumo, reikalinga CVP IS uždaryti Pirkimo Nr. 649951 paskyrą ir sukurti naują Pirkimo paskyrą bei paskelbti naują Pirkimo skelbimą, nekeičiant jokių kitų Pirkimo sąlygų.
Vykdant Pirkimą, skelbimas apie Pirkimą paskelbtas 2023-02-15 Nr. 2023-697863 nuoroda: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2023-697863
Numatytas pasiūlymų pateikimo terminas – 2023-03-03 ilgesnis nei numatyta KSPĮ 70 straipsnio 4 dalyje.
Vadovaujantis Sutarties 3.1. p., rangos darbų atlikimo terminas yra numatytas 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Taigi, naujai skelbiamo Pirkimo pagreitintų pirkimo procedūrų taikymas yra grindžiamas tuo, kad darbai yra tiesiogiai priklausomi nuo meteorologinių sąlygų (visi rangos darbai bus vykdomi lauke, darbai vykdomi eismo pertraukų metu, o tai reiškia, kad rangos darbai turės būti atliekami griežtai laikantis suderintame grafike nustatytu laiku), kurios mūsų regione palankios būna itin trumpą laiką. Dalis darbų (skaldos valymas atliekamas tik nesant krituliams ir pilnai išdžiūvus skaldai, žemės darbai gali būti vykdomi tik esant teigiamai oro temperatūrai, bėgių suvirinimo termitų darbai gali būti vykdomi esant ne žemesnei kaip +5 oro temperatūrai, ilgabėgių optimali užtvirtinimo temperatūra yra +25..+30. Visi šie darbai turi eiliškumą vienas kito atžvilgiu. Be to, šio projekto vykdymas yra neatsiejamai susijęs su kitais LTG vykdomais strateginiais projektais, t. y. šiuo metu įgyvendinamu ruožo Vilnius–Klaipėda (Draugystės. st.) elektrifikavimo rangos darbų projektu, kuriam eismo pertraukos yra skiriamos prioritetiškai, o Plungė – Šateikiai I kelio remonto darbų vykdymui bus pasinaudojama tomis pačiomis eismo pertraukomis. Vertinant rangos darbų apimtis, kurioms kokybiškai atlikti yra būtinas 8 mėn. terminas (Sutarties 3.1. p.) bei Pirkimo procedūrų vykdymo (pasiūlymų, pašalinimo pagrindų bei kvalifikacijos vertinimą) terminus, KSPĮ nustatytus minimalius terminus dėl sutarties atidėjimo ir kt., taip pat privalomas procedūras pagal kitus teisės aktus, tiekėjų patikra dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų, sandorio sudarymo patikrą, rangos darbai turėtų būti pradėti ne vėliau kaip 2023 m. balandžio pradžioje tam, kad šiuos darbus būtų galima užbaigti vėliausiai iki 2023 m. gruodžio, t. y. rangos darbų vykdymui palankiomis oro sąlygomis, laikantis Pirkimo sąlygose nustatytų terminų.
Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad Pirkimo objektas, Pirkimo būdas nekeičiami ir netikslinami, taip pat nekeičiami ir netikslinami 2023-02-15 paskelbti Pirkimo dokumentai, t. y. Pirkimas de jure nėra nutraukiamas, o patikslinama tik pati skelbimo forma, nekeičiant jokių sąlygų. Kitos skelbimo formos užpildymas ir paskelbimas pagal tuos pačius, dar 2023-02-15 paskelbtus ir išviešintus Pirkimo dokumentus, nepažeidžia KSPĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, dėl kurių reiktų nutraukti Pirkimo procedūras.
2023-02-15 paskelbtame skelbime apie Pirkimą, LTG nustatė ilgesnį nei KSPĮ nustatytą minimalų pasiūlymų pateikimo terminą, todėl tiekėjai turėjo pakankamai laiko susipažinti su Pirkimo dokumentais bei pateikti klausimus dėl Pirkimo sąlygų.
Pagreitintų pirkimo procedūrų taikymas, įtvirtintas KSPĮ 70 str. 3 dalyje, šiuo atveju neturės jokios neigiamos įtakos tiekėjų konkurencijai bei visiškai užtikrins palankias sąlygas dalyvauti visiems suinteresuotiems tiekėjams bei pateikti konkurencingus pasiūlymus šiame Pirkime.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
01120
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-03-01

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.