Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos Informacijos ir nuorodų (pagalbos) departamento Kontaktų centro programinės ir techninės įrangos pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
126125624
S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
Vilnius
03109
LT
Asmuo ryšiams: Birutė Meržvinskienė
Telefonas: +370 52514400
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cpva.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=582468
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  ES ir kitų tarptautinių programų lėšomis finansuojamų projektų administravimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos Informacijos ir nuorodų (pagalbos) departamento Kontaktų centro programinės ir techninės įrangos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32500000  -  Telekomunikacijų įranga ir reikmenys
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šio pirkimo objektas yra Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos Informacijos ir nuorodų (pagalbos) departamento Kontaktų centro programinė ir techninė įranga ir susijusios paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  UA -  Ukraine
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Ukraina
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šio pirkimo objektas yra Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos Informacijos ir nuorodų (pagalbos) departamento Kontaktų centro programinė ir techninė įranga ir susijusios paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1000000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Bendras pratęsimų terminas negali viršyti 4 mėn. Terminas gali būti pratęstas pirkimo dokumentų 7.9. punkte numatytais atvejais.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Bendras pratęsimų terminas negali viršyti 4 mėn. Terminas gali būti pratęstas pirkimo dokumentų 7.9. punkte numatytais atvejais
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas finansuojamas 2018-12-19 tarp CPVA ir Europos Komisijos, atstovaujančios Europos Sąjungą, pasirašyto susitarimo dėl įnašo Nr. ENI/2018/404-165/2018/4-14-23, kuriuo susitarta dėl ES finansuojamos programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ 3 – ojo „Mokesčių surinkimas“ ir 4 – ojo “Horizontalios funkcijos ir valdymas” komponentų įgyvendinimo, lėšomis.
II.2.14)

Papildoma informacija

Nurodyta pirkimo vertė yra nurodyta ir su PVM. Vadovaujantis 2020 m. birželio 15 d. Ukrainos ministrų kabineto Sekretoriato priimtu EU4PFM projekto registracijos aktu Nr. 4266-02, Ukrainoje tiekiamoms prekėms ir (arba) teikiamoms paslaugoms yra taikomas 0 proc. PVM.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei CPVA dėl savo kaltės nesumoka, moka tiekėjui 0,03 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Paslaugų teikėjas turi sumokėti CPVA už vėlavimą teikti paslaugas, 0,03 % dydžio delspinigius nuo nesuteiktų Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Tiekėjas turi sumokėti CPVA: už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumus -5%nuo netinkamai pateiktų prekių kainos; Už sutarties nutraukimą dėl tiekėjo kaltės-10% pradinės sutarties kainos įskaitant PVM; už subtiekėjo (-ų) ar specialisto (-ų) pakeitimo procedūros nesilaikymą- 1% nuo nepristatytų prekių su susijusiomis paslaugomis kainos; už vėlavimą pateikti ir (arba) tikslinti projekto valdymo planą-300 Eur už kiekvieną uždelstą dieną; už vėlavimą teikti garantines paslaugas-200 Eur už kiekvieną uždelstą dieną; Kai tiekėjas nevykdo sutartyje nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų- 5 % pradinės sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 243-600924
IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-09-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Anglų, Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-09-22
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Skelbimo II.2.7 dalies nurodytą sutarties trukmę sudaro:
1. Paslaugų teikimo terminas - 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos;
2. 30 dienų apmokėjimo už suteiktas paslaugas terminas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos Teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2021-08-16
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.