Trečiadienis, gruodžio 02 d.

Vaikų žaidimo ir lauko treniruoklių aikštelės ir įrengimo Linkuvos miesto parke viešasis pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
288733050
Kęstučio g. 4
Pakruojis
83152
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Ilekytė
Telefonas: +370 42169085
Faksas: +370 42169085
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pakruojis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=480547
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vaikų žaidimo ir lauko treniruoklių aikštelės ir įrengimo Linkuvos miesto parke viešasis pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

37535200  -  Žaidimų aikštelės įrenginiai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vaikų žaidimo ir lauko treniruoklių aikštelė ir įrengimas Linkuvos miesto parke
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 37190.08  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34150000  -  Treniruokliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vaikų žaidimo ir lauko treniruoklių aikštelė ir įrengimas Linkuvos miesto parke
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 37190.08  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-02-20
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Linkuvos m. kompleksiškas atnaujinimas ir plėtra“, projekto Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0004.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede.
Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą turi pateikti:
-pasiūlymą pateikęs dalyvis;
-kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
-kiekvienas subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.
Kvalifikacijos reikalavimai dėl teisės verstis atitinkama veikla pateikiama pirkimo dokumentuose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už tinkamai pristatytas, sumontuotas ir parengtas eksploatacijai Prekes Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (sąskaitos faktūros, pristatytų Prekių perdavimo-priėmimo akto) pasirašymo dienos.
Jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų Tiekėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % (dešimt procentų) Sutarties vertės.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda, lygi 4.000,00 Eur (keturiems tūkstančiams eurų). Tiekėjui dėl savo kaltės pažeidus Sutartį, Tiekėjas sumoka Pirkėjui nustatytą baudą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-18
Vietos laikas:  10:10
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-12-18
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-18
Vietos laikas:  10:55
Vieta:  
Pakruojo rajono savivaldybės administracija, 111 kabinetas, I aukštas, Kęstučio g. 4, Pakruojis.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje bei kituose komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros, tiekėjai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 80
Šiauliai
7
LT
Telefonas: +370 41524758

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-10-08
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.