Vilkiškių dvaro sodybos pritaikymas jaunimo reikmėms. II etapas.

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
188718713
Vilniaus g.49, Šalčininkai
Šalčininkai
17116
LT
Asmuo ryšiams: Ivona Godovščikova
Telefonas: +370 38030197
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.salcininkai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=464402
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilkiškių dvaro sodybos pritaikymas jaunimo reikmėms. II etapas.
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45200000  -  Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vilkiškių dvaro sodybos pritaikymas jaunimo reikmėms II etapo rangos darbai pagal parengtą techninį ir tvarkybos darbų projektą „Pastato – unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav. kapitalinis remontas ir pastato paskirties pakeitimo projektas“(Parko g. 16, Vilkiškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav.), patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-09 įsakymų Nr. DĮV-1194. Rašytinis pritarimas išduotas 2014-01-24 Nr. RPP-02-140124-00004, statinio tvarkybos darbų leidimas išduotas 2018-05-29 Nr. LPV-45, kurie apima išpildomosios dokumentacijos, darbo projekto parengimą ir paveldo tvarkybos darbų darbo brėžinių parengimą (toliau – darbai).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 487416.53  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45454100  -  Restauravimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šalčininkų rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatomi statybos darbai:
2.1.1. Tvarkybos darbai
Konstruktyvinė dalis (pamatu sustiprinimas); Nuogrindos įrengimas (apie 36,5 kv. m.); Vidaus apdaila (krosnių restauravimas; vidaus durys apie 85 kv. m.; cokolio aukšto grindų įrengimas apie 300 kv. m.; sienos cokoliniame aukšte (apie 909 kv. m.); pirmo aukšto grindų keitimas (apie 340 kv. m.); lubos 1 aukšte (aptaisant g/k p. apie 500 kv. m.); lubos cokolio aukšte (aptaisant g/k p. apie 72,1 kv. m.); laiptų įrengimas iš cokolinio aukšto į pirmą; mūrinės pertvaros (su aptaisymų apie 18,4 kub. m.)); Neįgaliųjų keltuvas su montavimu 3 vnt.; Vidaus darbai (lubos (aptaisant g/k p. apie 238 kv. m.); sienos (visos patalpos išskyrus WC ir dušus) (apie 155 kv. m.); grindys (WC ir dušas) (apie 123 kv. m.);
2.1.2. Statybos darbai
2.1.2.1. Bendrastatybiniai darbai: Konstruktyvinė dalis (metalinės sąramos apie 1,5 t); Vidaus apdaila (gipso kartono pertvaros apie 40 kv. m.); Vidaus darbai (G/K pertvaros apie 90 kv. m.; vidaus durys 13,14 kv. m.);
2.1.2.2. Lauko inžinieriniai tinklai: Lauko vandentiekio tinklai; Lauko nuotekų tinklai; Siurblinė (1 kompl.); Nuotekų valymo įrenginys (1 kompl.); Gręžinys (1 kompl.); Lauko elektros tinklai (kabelio tiesimas apie 102 kv. m.);
2.1.2.3. Vidaus inžinieriniai tinklai: Šildymas (radiatorių montavimas apie 56 vnt.; ventiliu montavimas apie 102 vnt.; vamzdynu tiesimas ir izoliavimas apie 375 m. ir fasoninės dalis); Vėdinimas (vėdinimo sistemos įrengimas 1 kompl.); Vėdinimo įrengimai (1 kompl.); Katilinė (katilinės įrengimas 1 kompl.); Vidaus šaltas vandentiekis (vandentiekio sistemos įrengimas 1 kompl.); Vidaus šalto vandens įrengimai (vandens gerinimo įrenginys 1 kompl.); Vidaus karšto cirkuliacinio vandens tinklas (vandens tinklo įrengimas 1 kompl.; Buitinė nuotekynė F1 (1 kompl.); Gamybinė nuotekynė F3 (1 kompl.); Sanitariniai prietaisai (1 kompl.); Apsauginė signalizacija (1 kompl.); Gaisrinė signalizacija (1 kompl.); Elektroniniai ryšiai (1 kompl.); Vidaus elektros darbai (1 kompl.).
Statybos darbai vykdomi pagal parengta techninį projektą ir tvarkybos darbų projektą „Pastato – unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav. Kapitalinis remontas ir pastato paskirties pakeitimo projektas”, patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-09 įsakymų Nr. DĮV-1194. Rašytinis pritarimas išduotas 2014-01-24 Nr. RPP-02-140124-00004, statinio tvarkybos darbų leidimas išduotas 2018-05-29 Nr. LPV-45.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 487416.53  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galimybė pratęsti terminą 2 kartus po 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0025 „Vilkiškių dvaro sodybos pritaikymas jaunimo reikmėms. II etapas“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 5 % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM.
Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-11
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-11
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
VPĮ VII skyrius.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-09-23
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.