Civilinio proceso kodeksas

I SKYRIUS (1 str. - 4 str.)
PAGRINDINĖS NUOSTATOS
II SKYRIUS (4 str. - 21 str.)
CIVILINIO PROCESO PRINCIPAI
III SKYRIUS (21 str. - 24 str.)
BYLOS, NAGRINĖTINOS TEISME
VI SKYRIUS (61 str. - 71 str.)
TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI
VII SKYRIUS (71 str. - 78 str.)
PROCESINIAI TERMINAI
VIII SKYRIUS (78 str. - 100 str.)
BYLINĖJIMOSI IŠLAIDOS
XII SKYRIUS (152 str. - 175(2) str.)
TEISMO POSĖDŽIAI. INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS TEISMO PROCESESKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:NR. XI-1480, 2011-06-21, ŽIN., 2011, NR. 85-4126 (2011-07-13)
XIII SKYRIUS (175(2) str. - 224 str.)
ĮRODYMAI IR ĮRODINĖJIMASSKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:NR. XI-1480, 2011-06-21, ŽIN., 2011, NR. 85-4126 (2011-07-13)
XV SKYRIUS (258 str. - 300 str.)
TEISMO SPRENDIMAI IR NUTARTYS
XVI SKYRIUS (300 str. - 339 str.)
BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XVII SKYRIUS (339 tr. - 364 str.)
BYLŲ PROCESAS KASACINIAME TEISME
XIX SKYRIUS (374 str. - 409 str.)
ŠEIMOS BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI
XX SKYRIUS (409 str. - 418 str.)
DARBO BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI
XXI SKYRIUS (418 str. - 423 str.)
BYLOS DĖL DAIKTO VALDYMO PAŽEIDIMŲ
XXI1 SKYRIUS (423 str. - 423(10) str.)
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI
XXIII SKYRIUS (430 str. - 440 str.)
BYLŲ DĖL TEISMO ĮSAKYMO IŠDAVIMO NAGRINĖJIMO YPATUMAI
XXIV SKYRIUS (440 str. - 441 str.)
GINČŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ PRITEISIMONAGRINĖJIMO YPATUMAI
XXV SKYRIUS (441 str. - 443 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS
XXVI SKYRIUS (443 str. - 448 str.)
BYLOS DĖL JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIŲ FAKTŲNUSTATYMO
XXVII SKYRIUS (448 str. - 461 str.)
BYLOS DĖL ASMENS PASKELBIMO MIRUSIU, PRIPAŽINIMO NEŽINIA KUR ESANČIU BEI ŠIŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
XXVIII SKYRIUS (461 str. - 479 str.)
BYLOS DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO NEVEIKSNIU ARBA RIBOTAI VEIKSNIU IR NEPILNAMEČIO PRIPAŽINIMO VEIKSNIU (EMANCIPUOTU)
XXIX SKYRIUS (479 str. - 490 str.)
BYLOS DĖL ĮVAIKINIMO
XXX SKYRIUS (490 str. - 509 str.)
BYLOS DĖL GLOBOS IR RŪPYBOS
XXXI SKYRIUS (509 str. - 513 str.)
BYLOS DĖL ANTSTOLIŲ IR NOTARINIŲ VEIKSMŲ
XXXII SKYRIUS (513 str. - 516 str.)
BYLOS DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO, ĮRAŠŲ ATKŪRIMO, PAKEITIMO, PAPILDYMO, IŠTAISYMO AR ANULIAVIMO
XXXIII SKYRIUS (516 str. - 523 str.)
BYLOS DĖL TEISIŲ ATKŪRIMO PAGAL PRARASTUS PAREIKŠTINIUSVERTYBINIUS DOKUMENTUS (ŠAUKIAMOJI TEISENA)
XXXIV SKYRIUS (523 str. - 537 str.)
BYLOS DĖL DAIKTINIŲ TEISIŲ
XXXV SKYRIUS (537 str. - 541 str.)
BYLOS DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ BENDRU SUTIKIMU AR VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU
XXXVI SKYRIUS (541 str. - 569 str.)
BYLOS DĖL HIPOTEKOS AR ĮKEITIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ
XXXVII SKYRIUS (569 str. - 575 str.)
BYLOS DĖL PRARASTOS TEISMO AR VYKDOMOSIOSBYLOS ATKŪRIMO
XXXVIII SKYRIUS (575 str. - 578 str.)
BYLOS DĖL PRALEISTO ĮSTATYMŲ NUSTATYTOTERMINO ATNAUJINIMO
XXXIX SKYRIUS (578 str. - 582 str.)
BYLOS DĖL TEISMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO AR FAKTŲ PATVIRTINIMO, TURTO ADMINISTRAVIMO, PAVELDĖJIMO PROCEDŪRŲ TAIKYMO IR KITOS BYLOS, KURIOS PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ BEI KITUS ĮSTATYMUS NAGRINĖTINOS SUPAPRASTINTO PROCESO TVARKA
XL SKYRIUS (582 str. - 585 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS
XLI SKYRIUS (585 str. - 624(1) str.)
BENDROSIOS VYKDYMO VEIKSMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS
XLII SKYRIUS (624(1) str. - 632 str.)
VYKDYMO VEIKSMŲ SUSTABDYMAS IR ATIDĖJIMAS. VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ GRĄŽINIMAS IŠIEŠKOTOJUI. VYKDOMOSIOS BYLOS NUTRAUKIMAS
XLIII SKYRIUS (632 str. - 645 str.)
VYKDYMO PROCESO DALYVIAI
XLIV SKYRIUS (645 str. - 649 str.)
VYKDOMŲJŲ RAŠTŲ IŠDAVIMO TVARKA
XLV SKYRIUS (649 str. - 654 str.)
VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO IRPRIĖMIMO VYKDYTI TVARKA
XLVI SKYRIUS (654 str. - 661 str.)
RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ
XLVII SKYRIUS (661 str. - 674 str.)
IŠIEŠKOJIMO IŠ SKOLININKO TURTO BENDROSIOS TAISYKLĖS
XLIX SKYRIUS (690 str. - 727 str.)
TURTO REALIZAVIMO TVARKA
L SKYRIUS (727 str. - 732 str.)
VERTYBINIŲ POPIERIŲ AREŠTO IR REALIZAVIMO YPATUMAI
LI SKYRIUS (732 str. - 743 str.)
IŠIEŠKOJIMO IŠ SKOLININKO DARBO UŽMOKESČIOAR KITŲ PAJAMŲ TVARKA
LII SKYRIUS (743 str. - 744 str.)
SKOLININKO TURTO ADMINISTRAVIMAS
LIII SKYRIUS (744 str. - 748 str.)
IŠIEŠKOJIMO IŠ HIPOTEKA ĮKEISTO TURTO, ĮKEITIMU ĮKEISTO TURTO, IŠ DAIKTO SULAIKYMO TEISE SULAIKYTO DAIKTO YPATUMAI
LIV SKYRIUS (748 str. - 752 str.)
IŠIEŠKOJIMAS IŠ TURTINIŲ TEISIŲ
LV SKYRIUS (752 str. - 759 str.)
IŠIEŠKOTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR IŠMOKĖJIMOIŠIEŠKOTOJAMS TVARKASKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:NR. XI-1480, 2011-06-21, ŽIN., 2011, NR. 85-4126 (2011-07-13)
LVI SKYRIUS (759 str. - 762 str.)
SPRENDIMŲ ĮVYKDYMO ATGRĘŽIMAS
LVII SKYRIUS (762 str. - 772 str.)
NEPINIGINIO POBŪDŽIO SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI
LVIII SKYRIUS (772 str. - 779 str.)
UŽSIENIO TEISMŲ IR ARBITRAŽŲ SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI
LIX SKYRIUS (779 str. - 792 str.)
TEISMINGUMAS IR NORMŲ TAIKYMAS
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.