BENDROSIOS VYKDYMO VEIKSMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS. XLI SKYRIUS (585 str. - 624(1) str.)