BENDROSIOS NUOSTATOS. IV SKYRIUS (2.32 str. - 2.58 str.)