JURIDINIO ASMENS VEIKLOS TYRIMAS. X SKYRIUS (2.123 str. - 3.314 str.)