NUOSAVYBĖS TEISĖ. V SKYRIUS (4.36 str.-4.105 str.)