PAVELDĖJIMAS PAGAL TESTAMENTĄ. IV SKYRIUS (5.14 str. - 5.42 str.)