TARPTAUTINĖ PRIVATINĖ TEISĖ. II SKYRIUS (1.9 str. - 2.32 str.)