Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

167 straipsnis. Sustabdytos bylos atnaujinimas

167 straipsnis. Sustabdytos bylos atnaujinimas
1. Byla atnaujinama išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta, šalių pareiškimu ar teismo iniciatyva.2. Dėl bylos atnaujinimo priimama teismo nutartis.3. Atnaujinta byla nagrinėjama pagal šio Kodekso nustatytas bendrąsias taisykles.Trečiasis skirsnisTEISMO POSĖDŽIO EIGOS FIKSAVIMASSkirsnio pavadinimas keistas:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.