Antradienis, rugpjūčio 04 d.

169 straipsnis. Protokolo turinys

169 straipsnis. Protokolo turinys
1. Teismo posėdžio ar atskirame posėdyje atlikto procesinio veiksmo protokole turi atsispindėti visi esminiai bylos nagrinėjimo ar atskiro procesinio veiksmo atlikimo momentai.2. Protokole nurodoma:1) teismo posėdžio ar procesinio veiksmo atlikimo data ir vieta;2) teismo posėdžio ar atskiro procesinio veiksmo atlikimo pradžios laikas ir pabaigos laikas;3) teismo, nagrinėjančio bylą ar atliekančio atskirąjį procesinį veiksmą, pavadinimas, teismo sudėtis, teismo posėdžio sekretorius, šalių, jų atstovų bei kitų dalyvaujančių byloje asmenų, liudytojų, ekspertų bei vertėjų vardai ir pavardės (pavadinimai);4) ginčo dalykas;5) duomenys apie dalyvaujančių byloje asmenų, liudytojų, ekspertų, vertėjų atvykimą į teismo posėdį ir apie jų neatvykimo priežastis;6) teismo išaiškinimas dalyvaujantiems byloje asmenims jų procesinių teisių ir pareigų;7) dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimų ir prašymų esmė;8) posėdžio pirmininko patvarkymai ir teismo nutartys, priimtos neišeinant į sprendimų priėmimo kambarį, taip pat jų motyvai;9) dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų, klausimų, liudytojų parodymų, eksperto paaiškinimų dėl pateiktos išvados, daiktinių ir rašytinių įrodymų apžiūros duomenų, taip pat duomenų apie nuotraukų, vaizdo ar garso įrašo apžiūrėjimo, peržiūrėjimo ar perklausymo santrauka;10) valstybės ar savivaldybių institucijų išvadų santraukos;11) baigiamųjų kalbų esmė;12) informacija apie nutarčių, nutarimų ir sprendimo paskelbimą;13) kita, teismo posėdžio pirmininko manymu, reikalinga informacija.169 straipsnis netenka galios nuo 2013-01-01.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.