Antradienis, rugpjūčio 04 d.

172 straipsnis. Pastabų dėl protokolo išnagrinėjimas

172 straipsnis. Pastabų dėl protokolo išnagrinėjimas
1. Pastabas dėl protokolo išnagrinėja teismo posėdžio pirmininkas rašytinio proceso tvarka ir, kai su pastabomis sutinka, rezoliucija patvirtina, kad jos yra teisingos.2. Jeigu teismo posėdžio pirmininkas nesutinka su pateiktomis pastabomis, tai:1) jeigu bylą nagrinėjo ar atskirą procesinį veiksmą atliko teisėjų kolegija, pastabas nagrinėja tos pačios kolegijos teisėjai, o išimtiniais atvejais – du tos kolegijos teisėjai, pranešus pastabas pateikusiems asmenims ir išklausius jų nuomonę, jei šie atvyko;2) jeigu bylą nagrinėjo ar atskirą procesinį veiksmą atliko vienas teisėjas, jis pakviečia pateikusius pastabas asmenis ir išklauso jų nuomonę, jei šie kviesti atvyko.3. Jeigu teismas atmeta pastabas, turi būti priimta motyvuota nutartis.4. Visos pastabos dėl protokolo pridedamos prie bylos.5. Pastabos dėl protokolo turi būti išnagrinėtos per tris darbo dienas nuo jų pateikimo dienos.172 straipsnis netenka galios nuo 2013-01-01.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.