Šeštadienis, rugpjūčio 15 d.

1752 straipsnis. Vaizdo konferencijų, telekonferencijų naudojimas

1752 straipsnis. Vaizdo konferencijų, telekonferencijų naudojimas
1. Proceso dalyvių dalyvavimas teismo posėdžiuose ir liudytojo apklausa jo buvimo vietoje gali būti užtikrinami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip). Teisingumo ministro nustatyta tvarka naudojant šias technologijas, turi būti užtikrintas patikimas proceso dalyvių tapatybės nustatymas ir duomenų (įrodymų) objektyvus fiksavimas ir pateikimas.2. Įrodymams rinkti gali būti naudojamos informacinės ir elektroninių ryšių technologijos (vaizdo konferencijos, telekonferencijos ir kita).Skirsnis papildytas straipsniu:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)II DALISPROCESAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.