241 straipsnis. Liudytojų pareiga apleisti teismo posėdžio salę

241 straipsnis. Liudytojų pareiga apleisti teismo posėdžio salę
Atvykę liudytojai posėdžio pirmininko patvarkymu privalo apleisti teismo posėdžio salę. Posėdžio pirmininkas imasi priemonių, kad teismo apklausti liudytojai teismo patalpoje nesusižinotų su dar neapklaustais liudytojais.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.