2671 straipsnis. Sprendimai, kurie galėtų turėti įtakos bankų finansinio stabilumo ir patikimumo stiprinimo priemonių veiksmingumui

2671 straipsnis. Sprendimai, kurie galėtų turėti įtakos bankų finansinio stabilumo ir patikimumo stiprinimo priemonių veiksmingumui
Kiti įstatymai gali numatyti atvejus, kuriais teismo sprendimai, kurie galėtų turėti įtakos bankų finansinio stabilumo ir patikimumo stiprinimo priemonių veiksmingumui, priimami tik dėl žalos priteisimo.Įstatymas papildytas straipsniu:Nr. XI-1711, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 139-6551 (2011-11-18)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.