292 straipsnis. Nutarčių kopijų išsiuntimas šalims ir tretiesiems asmenims

292 straipsnis. Nutarčių kopijų išsiuntimas šalims ir tretiesiems asmenims
Šio Kodekso 291 straipsnyje nustatyta tvarka surašytos nutarties patvirtintos kopijos išduodamos ar išsiunčiamos teismo posėdyje dalyvavusiems asmenims jų reikalavimu. Šalims ir tretiesiems asmenims, neatvykusiems į teismo posėdį, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo išsiunčiamos nutarčių, kurios gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais, patvirtintos kopijos.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)Trečiasis skirsnisBYLOS NUTRAUKIMAS
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.