300 straipsnis. Teismo veiksmai paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams

300 straipsnis. Teismo veiksmai paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams
1. Jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui.2. Šiais atvejais teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, išnagrinėja civilinę bylą iš esmės arba ją sustabdo.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)III DALISTEISMŲ SPRENDIMŲ IR NUTARČIŲ TEISĖTUMO IRPAGRĮSTUMO KONTROLĖS FORMOS BEI PROCESO ATNAUJINIMASBYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMEPIRMASIS SKIRSNISNEĮSITEISĖJUSIŲ TEISMO SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.