326 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo teisės

326 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo teisės
1. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, turi teisę:1) pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą;2) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (visą ar iš dalies) ir priimti naują sprendimą;3) pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą;4) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą visą ar iš dalies ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo;5) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (visą ar iš dalies), o bylą nutraukti arba pareiškimą palikti nenagrinėtą, jeigu nustatomos šio Kodekso 293 ir 296 straipsniuose nurodytos aplinkybės, išskyrus šio Kodekso 296 straipsnio 1 dalies 7, 8 ir 11 punktuose nurodytus atvejus.2. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu atveju priimamas teismo sprendimas, o 1, 3, 4 ir 5 punktuose numatytais atvejais – teismo nutartis.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.