331 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) turinys ir įsiteisėjimas

331 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) turinys ir įsiteisėjimas
1. Apeliacinės instancijos teismo sprendimą (nutartį) sudaro įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys.2. Įžanginėje sprendimo (nutarties) dalyje nurodoma:1) sprendimo (nutarties) priėmimo laikas ir vieta;2) sprendimą (nutartį) priėmusio teismo pavadinimas ir sudėtis;3) asmenys, dalyvavę nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (žodinio proceso atveju);4) apeliantas;5) skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas (nutartis);6) šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir ginčo dalykas.3. Aprašomojoje sprendimo (nutarties) dalyje turi būti:1) trumpas bylos aplinkybių išdėstymas;2) skundžiamo sprendimo (nutarties) esmė;3) apeliacinio skundo pagrindai, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai, turintys reikšmės skundžiamo sprendimo (nutarties) teisėtumui ir pagrįstumui, nurodymas apie prisidėjimą prie apeliacinio skundo.4. Motyvuojamojoje sprendimo (nutarties) dalyje glausta forma turi būti:1) teismo nustatytos bylos aplinkybės;2) įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados;3) argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus;4) įstatymai ir kiti teisės aktai bei kiti teisiniai argumentai, kuriais teismas vadovavosi darydamas išvadas.5. Rezoliucinėje sprendimo (nutarties) dalyje turi būti nurodytas apeliacinės instancijos teismo sprendimas.6. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.