332 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo atskiroji nutartis

332 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo atskiroji nutartis
Apeliacinės instancijos teismas šio Kodekso 299 straipsnio numatytais atvejais ir tvarka gali priimti atskirąją nutartį.