428 straipsnis. Preliminaraus sprendimo priėmimas ir jo įsiteisėjimas

428 straipsnis. Preliminaraus sprendimo priėmimas ir jo įsiteisėjimas
1. Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą.2. Preliminarų teismo sprendimą sudaro įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys.3. Įžanginėje sprendimo dalyje nurodoma:1) sprendimo priėmimo laikas ir vieta;2) sprendimą priėmusio teismo pavadinimas;3) teismo sudėtis, šalys;4) ginčo dalykas.4. Aprašomojoje sprendimo dalyje nurodoma ieškovo reikalavimų santrauka.5. Motyvuojamojoje sprendimo dalyje glaustai turi būti nurodoma:1) teismo nustatytos bylos aplinkybės;2) įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados;3) įstatymai, kuriais vadovavosi teismas.6. Rezoliucinėje sprendimo dalyje turi būti:1) teismo išvada patenkinti ieškinį, išdėstytas patenkinto reikalavimo turinys;2) reikalavimas atsakovui per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;3) nurodymas, kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas;4) nurodymas, kaip paskirstytos bylinėjimosi išlaidos;5) nurodymas, kad preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais;6) informacija apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.7. Padarius išvadą, kad ieškinys pagal pateiktus įrodymus negali būti visiškai patenkinamas, teismas priima nutartį nagrinėti bylą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ir nustato terminą primokėti trūkstamą žyminį mokestį.8. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.9. Preliminaraus teismo sprendimo skubiai vykdyti negalima.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.