4291 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas elektroninių ryšių priemonėmis

4291 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas elektroninių ryšių priemonėmis
Be šio Kodekso 429 straipsnio 1 dalyje nustatytų būdų, atsakovui procesiniai dokumentai gali būti įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis.Kodeksas papildytas straipsniu:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.