Trečiadienis, gruodžio 07 d.

512 straipsnis. Skundo padavimo terminai

512 straipsnis. Skundo padavimo terminai
Skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.Straipsnio pakeitimai:Nr. X-1839, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 138-5446 (2008-12-02)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.