Trečiadienis, gruodžio 07 d.

61 straipsnis. Kiti proceso dalyviai

61 straipsnis. Kiti proceso dalyviai
1. Kiti proceso dalyviai (liudytojai, vertėjai, ekspertai, valstybės ir savivaldybių institucijos, dalyvaujančios procese išvadai duoti) – įstatymų nustatyta tvarka procese dalyvaujantys asmenys, kurie teisiškai nesuinteresuoti bylos baigtimi.2. Kiti proceso dalyviai turi šio Kodekso nustatytas procesines teises ir pareigas.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)Teismo sudėtis. Nušalinimai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.