744 straipsnis. Skolininko turto administravimo tvarkos nustatymas

744 straipsnis. Skolininko turto administravimo tvarkos nustatymas
1. Antstolis, pradėdamas išieškojimą vykdyti skolininko turto administravimu ir iš to gautų pajamų nukreipimu skolai padengti, kreipiasi į teismą, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, prašydamas nustatyti skolininko turto administravimo ir gautų pajamų paskirstymo tvarką.2. Teismas skolininko turto administravimo tvarką nustato vadovaudamasis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus nuostatomis.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-1480, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4126 (2011-07-13)IŠIEŠKOJIMO IŠ HIPOTEKA ĮKEISTO TURTO, ĮKEITIMU ĮKEISTO TURTO, IŠ DAIKTO SULAIKYMO TEISE SULAIKYTO DAIKTO YPATUMAI
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.